Boliglån
Er man boligejer kan man stifte et boliglån. Boliglånet stiftes ofte i banken med sikkerhed i sin faste ejendom gennem et ejerpantebrev.

Disse lån kan variere meget afhængigt af lånegiveren, rentens størrelse, lånets størrelse og lånets løbetid. Det er derfor altid en god idé at gøre sig nogle overvejelser og især undersøge, hvad disse forskellige faktorer kommer til at betyde for lånet i sidste ende. Samtidigt skal man overveje, om man ønsker et lån med fast eller en variabel rente, da dette godt kan have stor indflydelse på lånet.
Ikke mindst skal man altid sørge for at kende de årlige omkostninger i procent, da de i langt højere grad siger noget om lånets størrelse end den årlige rente alene. Dette gør sig i øvrigt gældende for alle lån, hvad enten man vil låne penge til forbrug, bil, kontokort eller anden finansiering.

Andelsboliglån
Med et andelsboligkøb opnår man en mellemting mellem at eje og leje sin bolig. Denne boligform er populær og bliver mere og mere almindeligt, da det er mere økonomisk overskueligt for de fleste. En andelsbolig koster ikke så meget, da man ikke køber ejendommen fuldt men blot en andel i ejendommen. Det gør det ofte mere økonomisk realistisk for de fleste at kunne finansiere.
Med denne boligform skal man altså både købe et andelsbevis samtidig med, at man skal betale en fast husleje. Dette andelsbevis kan finansieres i op til 30 år, hvoraf de 10 år kan være afdragsfrie. Værdien af dette andelsbevis svarer til de sidste 20 % i en ejendom, der kan belånes gennem et boliglån eller et sælgerpantebrev. Man skal dog være opmærksom på, at renten ved et andelsboliglån er noget højere, end hvis man stiftede et normalt boliglån i en ejerbolig.

Boliglån målrettet muslimer
Et nyt kreditselskab der imodekommer muslimske behov er netop startet. Fire jyske sparekasser gået sammen og har stiftet Amanah Kredit A/S, der er specielt målrettet muslimer. Igennem Amanah Kredit A/S stifter boligkøberen nemlig ikke lån i traditionel forstand. Istedet køber Amanah Kredit, det hus køberen er interesseret i, som så sælges videre til kunden gennem et betinget skøde. Køberen får så først det egentlige skøde, når ejendommen er afbetalt efter 30 år, men har råderet over huset i denne periode.
Gennem kursregulering af finansieringsbeløbet dækkes omkostningerne ved lånet, hvilket betyder, at køberen ikke skal betale renter.
Denne model er ny i Danmark, men er kendt blandt andet i England, hvor denne finansieringsform er almindelig, og har været brugt længe.
Denne form for boligfinansiering er skabt med henblik på, at kunne imødekomme de mere end 250.000 muslimer i Danmark, men kan benyttes af alle uanset etnisk herkomst .
Skal man låne penge til finansiering af boligen i Danmark, er der mange forskellige finansieringsformer og måder at låne på. Det er efterspørgslen efter lån, der kan tilpasses den enkelte låntager, har skabt de mange forskellige låntyper som for eksempel lån med variabel rente, SDO-lån, lån med renteloft, afdragsfrie lån og nu også lån rettet mod det muslimske mindretal.

Billigt boliglån
Når du går med overvejelser om at stifte et boliglån, er du selvfølgelig interesseret i at finde det billigste lån overhovedet. Et boliglån afhænger af, hvor meget friværdi du har i din bolig. I kreditforeningerne og bankerne kan du generelt set kun låne op til 80 % af din boligs værdi. Samtidig skal din indkomst som regel hænge sammen med størrelsen af det lån, du ønsker at optage. Hvis lånet stiftes i et realkreditinstitut, laves lånet oftest som et ejerpantebrev.
Der er både fordele og ulemper ved de forskellige boliglån, så derfor kan det virkelig anbefales, at du undersøger markedet grundigt, inden du beslutter dig for at låne penge. Snak med nogle forskellige banker og realkreditinstitutter, så du kan finde det lån, der passer dig bedst. Ikke mindst er det en god idé at søge information om boliglån på Internettet, da der her kan findes utroligt meget nyttig information om lån generelt.

Betaler du for meget for dit boliglån?
En undersøgelse foretaget af Forbrugerrådet viser, at mange danskere betaler for meget for deres boliglån. Mange er nemlig ikke klar over de forskelle i bidrag der er på de forskellige lån. Generelt er danskerne ikke så gode til at sætte sig ind i markedet og undersøge priserne, inden de stifter lån, konkluderer rapporten. Dette gør sig ikke kun gældende for boliglån, men for stort set alle former for lånetyper som f.eks. Forbrugslån, billån og kreditlån.
Forbrugerrådets undersøgelse beskriver samtidig, at boliglån i Danmark ikke er så billige, som de kunne være. Det lader til at den fornødne konkurrence der skulle kunne presse priserne ned, ikke er stor nok. Dette må til dels ses i kraft af, at forbrugerne ikke målrettet går efter at finde de billigst mulige lån på markedet, hvilket kunne spare dem for mange penge.
Ser man på boliglån, er der f.eks. hele 100.000 kr til forskel på et 30-årigt realkreditlån hos Totalkredit i forhold til et Rentedyk-lån hos Realkredit Danmark.
Er man ikke interesseret i at betale for meget for sit boliglån, kan det virkelig anbefales, at man undersøger lånemarkedet grundigt, inden man beslutter sig for at låne penge.

Boliglån – med eller uden afdrag?
Hvis du vælger et lån med den rette afdragsordning, kan der være en del penge at spare. Men hvad skal man så vælge? Svaret afhænger af, hvordan den økonomiske situation ser ud generelt i Danmark og til dels i Europa. Et afdragsfrit boliglån er mere kurssensitivt end et ikke-afdragsfrit lån, hvilket vil sige, at det afdragsfrie lån afhænger af den givne kurs, der er gældende ved tilbagebetalingen af lånet. Pantebrevenes kursværdi og rentens størrelse hænger omvendt sammen, og der kan derfor være en kursfordel, hvis renten stiger.
Har man anden dyr gæld ved siden af sit boliglån, kan det godt betale sig, at bruge de penge man sparer på afdrag ved et afdragsfrit lån til at betale tilbage på sin gæld.
Hvordan den europæiske økonomi ser ud, og hvordan markedet opfører sig er ikke altid lige nemt at overskue. Derfor er det en god idé at prøve at sætte sig lidt ind i markedet eller snakke med sin bankrådgiver, inden man beslutter sig for at låne penge.

Boliglån og prioritetslån
En af de lånetyper man kan overveje, når man vil stifte et boliglån, hedder et prioritetslån. Prioritetslån bliver typisk udbudt af bankerne, og kan ses som en konkurrent til de mere klassiske realkreditlån.
Med et prioritetslån har man en form for kassekredit med pant i sin bolig. Dette form for lån er meget fleksibelt, da man ikke nødvendigvis behøver at betale renter af det fulde lånebeløb. I perioder hvor man har meget luft i budgettet, kan man således betale af på sit lån og dermed slippe for at betale meget i renter. I andre perioder hvor der skulle være behov for det, kan man så vælge at benytte sig lidt mere af sit låns kassekredit.
Om det er et prioritetslån eller det mere klassiske realkreditlån, der er det bedste for dig, kan du kun selv vurdere. Det kan derfor altid anbefales, at du gør sig klart, hvad dit behov er, inden du låner penge.

Realkreditlån – forskellige typer
Når man snakker om realkreditlån, taler man typisk om disse tre forskellige lånemuligheder:

  • Annuitetslån
  • Serielån
  • Mixlån

Fælles for de forskellige former for realkreditlån er, at de udelukkende tilbydes for de, der kan stille sikkerhed i ejendom, og at de typisk betales af over en længere periode på mellem 10 og 30 år.
Det mest udbredte af disse typer realkreditlån er annuitetslånet. Ved et sådan lån afbetales der lige store terminsydelser i hele lånets løbetid. Fordelen ved denne form for lån er, at de første års terminydelser nærmest udelukkende består af renter, der efterfølgende kan trækkes fra i skat. Ydelsen efter skat, kaldet nettoydelsen, er derfor meget lille i de første år. Renterne af terminydelsen bliver selvfølgelig mindre og mindre i takt med at lånet tilbagebetales. Det betyder, at nettoydelsen stiger mere og mere som årene går.
Serielån adskiller sig fra annuitetslån ved, at lånet tilbagebetales med et lige stort afdrag hver termin. Ved denne form for lån er nettoydelsen langt højere de første år end ved et annuitetslån. Tilgengæld kan gælden ved et serielån nedbringes noget hurtigere.
Mixlån kan kort beskrives som værende en blanding mellem et serielån og et annuitetslån.

Realkreditlån og boliglån – løbetid og ydelse
Et låns løbetid er et udtryk for, hvor mange år lånet skal betales tilbage over. Oftest vælger mange at betale sit lån tilbage over 30 år, men generelt kan man vælge en finansiering med tilbagebetaling i mellem 10 til 30 år. Grunden til at de fleste vælger en afbetalingsmodel over 30 år er, at jo længere lånets løbetid er, desto mindre bliver den månedlige ydelse. Det betyder dog samtidigt, at den samlede ydelse for hele lånet bliver større i sidste ende.
Om man skal stifte et boliglån med lang eller kort løbetid kommer an på, hvor meget man kan overskue at betale i ydelse hver termin.
Det er derfor generelt værd at gøre sig nogle overvejelser om de forskellige typer af lån, der findes på markedet, inden man beslutter sig for at låne penge.

Boliglån og SDO-lån
De danske banker lancerede fra 1. juli sidste år (2007) den nye type boliglån, SDO-lån (særligt dækkende obligationer). Derved giver de deres kunder med et traditionelt boliglån muligheden for, at kunne konvertere deres lån til denne nye låneform. Det almindelige boliglån, eller realkreditlån, er baseret på obligationer. Dette betyder, at man altid kan følge kursen og indfri sit lån til den givne dagskurs. Men med disse nye lån er der ikke længere en direkte sammenhæng mellem lån og obligationer.
Ved SDO-lånet kan du ikke følge rentens udsvingninger, da der inden lånets stiftelse aftales en fast rente for den enkelte låntager. Med et SDO-lån kan man altså ikke se, hvor ens rente befinder sig, og banken har mulighed for at låne penge ud til folk til forskellige rentesatser. Til gengæld er der ved denne form for lån ikke nødvendigvis nogen grænse for, hvor lang en løbetid du kan have på lånet. Det aftales i samarbejde med banken og kan være meget længere end de 30 år, der normalt er maksimum ved det traditionelle boliglån. Således vil man i princippet kunne stifte et boliglån uden afdrag med en løbetid på 100 år. Dog kan man ved de nye SDO-lån kun belåne op til 70% af sin boligs værdi i modsætning til de 80 %, der kan lånes i boligens værdi ved det traditionelle boliglån.

Statistik på boliglån
I lyset af lanceringen af de nye SDO-lån skal statistik over bankernes boliglån, prioritetslån, renteloft, lån med eller uden afdragsfrihed m.m. offentliggøres. Disse statistikker offentliggøres af Nationalbanken hver måned, som en del af den såkaldte MFI-statistik (mikrofinansinstitution). Bankernes omfang af udlån skal nu rapporteres, og offentliggørelsen af lånene, gør det nu muligt at følge tættere med i bankernes långivning.
Dette gør sig gældende for både de nyere SDO-lån (særligt dækkene obligationer), der blev lanceret i sommeren 2007 samt for de mere konventionelle prioritetslån.
Igennem disse statistikker vil man nu kunne få et indblik i bankernes forskellige boliglån. Desuden vil man kunne se om et eventuelt renteloft er opnået, hvilket er en god ting at vide, når man skal låne penge gennem sin bolig.

Hvorfor vælge et boliglån på Lånetorvet?
Det kan være lidt af en jungle at skulle begive sig ud i, når du skal finde det boliglån, der passer bedst til dine behov og ikke mindst til din pengepung. Der er mange hensyn, der skal tages, inden du stifter dit boliglån. Boliglån kan nemlig variere utroligt meget, og det kan ofte virke uoverskueligt og forvirrende, da der er så mange forskellige forhold der spiller ind, når der skal lånes, hvad enten det er boliglån, forbrugslån, billån eller noget helt fjerde.

Lånetorvet er en hjemmeside, der er dedikeret til at finde det helt rigtige lån til dig. Lånetorvet har nemlig udvalgt og samlet en lang række af de bedste lån og tilbud på Internettet, hvilket gør det nemmere at overskue markedet. På Lånetorvet kan du finde vejledning og gode råd til, hvad du skal være opmærksom på, inden du stifter lån. Du kan finde beskrivelser af lånefirmaerne og deres lånevilkår, udregne din ydelse via lommeregneren direkte på hjemmesiden, deltage i diskussionsforum, oprette blogs om lån og meget meget mere.

Boliglån med fast eller variabel rente?
Når du skal stifte et boliglån, skal du bestemme dig for, om lånet skal være med fast eller med variabel rente (også kaldet flexlån). Det kan være lidt vanskeligt at overskue, hvilken rentemodel der passer bedst til dig og dit type af lån, men hvis du på forhånd gør dig lidt overvejelser, kan du med fordel finde den rentemodel, der passer dig bedst. Med en fast rente betaler du en på forhånd fastlagt ydelse. Med denne model kan ydelsen ikke pludselig ændre sig pga. Renteforhøjelse, og du slipper derved for denne ubehagelige overraskelse. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du vælger en finansiering med fast rente, er rentesatsen ofte højere, end hvis du vælger en låneløsning med variabel rente. Et lån med variabel rente er dog ofte den billigste løsning. Vil du dækkes lidt ind, er det også muligt at låse renten fast i en årrække, hvorefter renten så skifter til variabel. På Lånetorvet.dk kan du finde en oversigt over de bedste og billigste lån.

Hvilke typer boliglån findes der?
Der findes en masse forskellige måder at stifte boliglån på. Hvad der er det mest hensigtsmæssige for dig, når du skal låne penge kan ofte virke svært at overskue. Derfor er det altid en god idé at undersøge markedet og de forskellige låneudbydere, samt lånetyper, inden du stifter lån. Hvornår er det f.eks. smartest at stifte et flexlån med variabel rente kontra fast rente? Hvad har korte og lange renter af betydning? Ønsker du et mere fleksibelt lån, der fungerer som en slags kassekredit med pant i huset, kan et prioritetslån være det rette for dig i modsætning til det mere klassiske realkreditlån. Uanset hvad du måtte have af behov, kan du nemt og overskueligt danne dig et overblik over markedet og finde det lån der passer dig bedst på Lånetorvet.dk. Lånetorvet har nemlig udvalgt og samlet de bedste og mest attraktive lån til hjælp for dig som forbruger. Derudover kan du på Lånetorvet finde gode råd og vejledning, diskussionsforum, udregne ydelse via lommeregneren, oprette og læse blogs om lån og meget meget mere.

Kan man få boliglån, hvis man er i RKI?
Folk der er registreret i RKI har tidligere haft svært ved at få bevilliget lån, men i dag har du, selv hvis du er registreret I RKI-registret, mulighed for at få et boliglån. Det er ikke alle selskaber, der yder lån til folk der er registreret I RKI. Banker og kreditforeninger vil ofte sige nej til at låne penge til RKI-registrerede borgere, men flere og flere selskaber er begyndt at låne penge til folk på trods af dette. Det har skabt flere muligheder for at kunne finde netop det lån, der passer bedst til dig. Det kræver selvfølgelig, at der er plads i dit budget til at kunne klare de månedlige afdrag og renter og har den fornødne friværdi, men man bliver ikke længere bare affejet og set på som værende dårlig betaler, bare fordi man er registreret hos RKI. Hos Lånetorvet kan du finde de bedste og mest attraktive lån for dig samt finde mere information og vejledning, inden du stifter dit lån.

Hvem udbyder boliglån?
Der findes i dag en lang række forskellige måder at stifte boliglån på. Muligheden for at låne penge i form af boliglån, billån, forbrugslån eller anden finansiering stiger hvert år med antallet af kreditforeninger, finansselskaber og andre lånegivere. Således er muligheden for at få et billigt lån, og især et hurtigt lån, blevet væsentligt større de seneste år. På Internettet kan du finde mange forskellige lånetyper, og disse lånetyper kan variere utroligt meget. Derfor er det en rigtig god idé at undersøge markedet grundigt, inden du begynder at se dig om efter et boliglån. Der er nemlig forskel på, om du låner penge til finansiering gennem banken, kreditselskaber eller andet. Der er således mange overvejelser, du skal gøre dig, inden du kaster dig ud i et boliglån. Men det behøver slet ikke at være så kompliceret endda. På Lånetorvet.dk kan du finde en lang række af de bedste boliglån. Lånetorvet har nemlig udvalgt de bedste boliglån på nettet og gjort det nemt og overskueligt for dig at finde netop det boliglån, der passer bedst til dine behov.

Kommentarer

Indholdet af dette felt er privat og bliver ikke vist offentligt.
  • Web- og e-mail-adresser omdannes automatisk til links.
  • Tilladte HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og afsnit ombrydes automatisk.

Yderligere information om inddataformater

CAPTCHA
Skriv nedenstående kode i feltet. Spørgsmålet stilles for at undgå spam-indlæg. Vær opmærksom på at det kun er små bogstaver.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.